JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie pt. „Przygotowywanie projektów i wniosków projektowych o dofinansowanie” w dn. 17-18 stycznia 2017r. (część I) oraz 14-15 lutego 2017r. (część II)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, dwuczęściowe szkolenie pt. PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW I WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH O DOFINANSOWANIE” w dn. 17-18 stycznia 2017r. (część I) oraz 14-15 lutego 2017r. (część II)

Część I – 17-18 stycznia 2017

17 stycznia 2017r. – godz. 10.00-16.00

18 stycznia 2017r. – godz. 9.00-15.00

Część II – 14-15 lutego 2017

14 lutego 2017r. – godz. 10.00-16.00

15 lutego 2017r. – godz. 9.00-15.00

Szkolenie adresowane jest do osób i podmiotów z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego związanych z ekonomią społeczną, które nastawione są na osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez poznanie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie:

Szkolenie poprowadzi Pani Magdalena Małgorzata Skrzydlewska, trener i specjalista ds. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji. Zajęcia Pani Magdaleny, mają charakter głównie warsztatowy i treningowy. Uczestnikom i prowadzącemu nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii. Szkolenie prowadzone będzie metodami interaktywnymi opartymi na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń) z zastosowaniem cyklu Kolba.

Zakres szkolenia

I dzień

II dzień

III dzień

IV dzień

 

WAŻNE!

Osoby oraz organizacje, które będą korzystały ze wsparcia JOWES po raz pierwszy, proszone są o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów najpóźniej w dniu szkolenia (umowę Załącznik nr 6 należy wypełnić w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

ul. Focha 19/21 lok. 46, 42-217 Częstochowa

Załącznik nr 1 – Deklaracja osobowa uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa Instytucji/Organizacji w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 5 – Indywidualny program wsparcia dla beneficjenta pomocy

Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

Kontakt:

Patrycja Szlempo

Doradca kluczowy JOWES

email.: patrycja@jowes.pl

tel.: 34 370 74 93

 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 17/01/2017 - 18/01/2017
Godzina : 10:00 - 16:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja

Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane.

Opublikowano: 17 stycznia 2017
Autor: Patrycja Szlempo