JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie pt. „Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej” w dn. 24-25 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „KSIĘGOWOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ” w dn. 24-25 stycznia 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do osób i podmiotów z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego związanych z ekonomią społeczną, które nastawione są na osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez poznanie i rozwijanie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia księgowości oraz regulacji prawnych dotyczących finansów i podatków w PES.

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Waleriańczyk, wieloletni trener i doradca w zakresie: podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej, zarządzania projektami, finansów publicznych projektów unijnych -POKL, RPO, POIG, aktywnych formy poszukiwania pracy, form opodatkowania, VAT, zagadnień finansowo-księgowych, zewnętrznych źródeł finansowania, pisania biznesplanów. Pani Joanna posiada ponad 12-letnie doświadczenie w realizacji projektów i we wdrażaniu programów finansowanych ze środków UE. Od 2014 prowadzi Fundację i Spółdzielnię Socjalną.

Zakres szkolenia:

I Dzień

II Dzień

WAŻNE!

Osoby oraz organizacje, które będą korzystały ze wsparcia JOWES po raz pierwszy, proszone są o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów najpóźniej w dniu szkolenia (umowę Załącznik nr 6 należy wypełnić w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

ul. Focha 19/21 lok. 46, 42-217 Częstochowa

Załącznik nr 1 – Deklaracja osobowa uczestnictwa w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik nr 2 – Deklaracja Uczestnictwa Instytucji/Organizacji w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 5 – Indywidualny program wsparcia dla beneficjenta pomocy

Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 

W formularzu rejestracyjnym, w Wiadomości dla organizatora, prosimy o wpisanie imion, nazwisk i danych kontaktowych do uczestników szkolenia oraz informacji o potrzebie opcji wegetariańskiej posiłku.

Kontakt:

Patrycja Szlempo

Doradca kluczowy JOWES

email.: patrycja@jowes.pl

tel.: 34 370 74 93

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 24/01/2017 - 25/01/2017
Godzina : 09:00 - 15:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja

Zakończył się porces rejestracji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opublikowano: 24 stycznia 2017
Autor: Patrycja Szlempo