JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych”

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 11 i 12 stycznia 2018 roku, w godz.  9:00 – 17:00, w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S. A., Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach szkolenia:

Serdecznie zapraszamy.

PLAN SZKOLENIA

1 dzień 

Godziny 9.00-17.00

  1. Przepisy regulujące udzielenie zamówień publicznych w Polsce
  2. Zasady udzielania zamówień publicznych
  3. Pozyskiwanie informacji przez wykonawcę o zamówieniach publicznych (miejsca publikacji ogłoszeń przez zamawiających)
  4. Przedmiot zamówienia: opis przedmiotu zamówienia, podział przedmiotu zamówienia na części
  5. Kryteria oceny ofert, prawidłowy dobór kryteriów oceny ofert jako warunek uzyskania przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia)
  6. Otwarcie oferty, wezwania do uzupełnienia braków i wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienie dokumentów, poprawianie omyłek rachunkowych.  Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny.
  7. Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  (warunki, tryb udzielania ).
  8. Umowy w zamówieniach publicznych.

2 dzień

Godziny 9.00-17.00

Studium przypadku sporządzanie własnego SIWZ. Odpowiedź na SIWZ przygotowany pod rodzaj działalności Państwa Spółdzielni.

Ćwiczenia i przykłady praktyczne w pisaniu odwołań i protestów.

Udział w szkoleniu i indywidualnych konsultacjach jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: lukasz@jowes.pl najpóźniej do dnia 08.01.2018r.

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 11/01/2018 - 12/01/2018
Godzina : 09:00 - 17:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Kategoria


Opublikowano: 11 stycznia 2018
Autor: Rafał Żak