JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA I ZAKŁADANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI” – termin I: 7-8 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA I ZAKŁADANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI” w dn. 7-8 listopada 2016 r. 

Celem szkolenia jest omówienie działalności podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej, ich funkcjonowania w obszarze działalności statutowej oraz gospodarczej. Omówione zostaną obowiązki z zakresu rachunkowości oraz podstawowe obowiązki wynikające z prawa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi Pani  dr Justyna Bartosiewicz, absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Pani Justyna, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Prezes dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zakres tematyczny szkolenia: 

  1. Zakładanie stowarzyszenia i fundacji;
  2. Istota statutu organizacji pozarządowej i jego zmiana;
  3. Organy organizacji pozarządowej i zmiana osób wchodzących w skład organów organizacji;
  4. Odpowiedzialność  osób będących członkami organów organizacji;
  5. Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
  6. Wolontariat
  7. Fundacja i stowarzyszenie w roli płatnika;
  8. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;
  9. Przychody i koszty w podmiotach ekonomii społecznej tym organizacja i rozliczanie zbiórki publicznej;
  10. Opodatkowanie działalności statutowej i gospodarczej.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół JOWES

 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 07/11/2016 - 08/11/2016
Godzina : 08:00 - 14:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja

Zakończył się porces rejestracji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opublikowano: 7 listopada 2016
Autor: Patrycja Szlempo