JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Planowanie strategiczne działalności podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które działają w obszarze ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Planowanie strategiczne działalności podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2014 r.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, systemami i procedurami związanymi z zarządzaniem strategicznym w organizacji. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia z zakresu planowania strategicznego, w tym: przebieg i uwarunkowania procesu budowy strategii podmiotu ekonomii społecznej, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność podmiotu ekonomii społecznej oraz formy organizacji procesu planowania strategicznego. Szkolenie obejmuje również omówienie modeli i technik formułowania i wdrażania strategii w organizacjach z uwzględnieniem specyfiki podmiotów ekonomii społecznej. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystać przedstawione informacje w trakcie zajęć  praktycznych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 16-17 grudzień 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Edyta Stępień – absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych PreMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat świadczy usługi doradztwa prawnego, w tym z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy  oraz ubezpieczeń społecznych, głównie podmiotom gospodarczym, reprezentując również klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, w ramach doradztwa, pomocy prawnej oraz szkoleń.

Termin zgłoszenia:  12.12.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU planowanie strategiczne
 
 

Mapa niedostępna

Termin
Data : 16/12/2014 - 17/12/2014
Godzina : 09:00 - 15:00

Kategoria


Rezerwacja

Zakończył się porces rejestracji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opublikowano: 16 grudnia 2014
Autor: jowes