JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie – „Jak aplikować do FIO 2016 – zaplanuj dobry projekt”

Zapraszamy serdecznie do udziału w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu JOWES „Jak aplikować do FIO 2016 – zaplanuj dobry projekt”. Szkolenie jest adresowane do tych organizacji, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

Szkolenie poprowadzi Pani Karolina Cyran Juraszek – trenerka, związana od wielu lat z sektorem organizacji pozarządowych, posiadająca duże doświadczenie w pracy projektowej.

Wszystkich zainteresowanych proszę  o przesłanie zgłoszeń na adres: artur@jowes.pl z podaniem liczby osób chcących uczestniczyć w szkoleniu oraz wskazaniem terminu szkolenia.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 10.12.2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie odbędzie się w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

Program szkolenia FIO 2016

 

Karolina Cyran Juraszek

O trenerze

Karolina Cyran Juraszek jest związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat, od 5 lat w zespole FRSO. Od lat kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe i PES, planuje ich rozwój – szczególnie w zakresie strategicznym i finansowym, wzmacnia instytucjonalnie oraz formalno-prawnie. Sama posiada doświadczenie menadżerskie (była członkiem zarządu SYNAPSIS, kierowała programami, dyrektorowała, zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych IW EQUAL, POKL oraz PO FIO). W tym ostatnim, wypracowała narzędzie Prove it PL! którego jest współautorem w części finansowej.

Jest wykształconym (Absolwentka I edycji Szkoły Trenerów STOP) i doświadczonym trenerem. Specjalizuje się w ekonomii społecznej i tematyce zarządzania finansami. Opracowała i prowadziła wiele cykli szkoleniowych (MSES II edycja), i zrealizowała autorskie projekty wzmacniających zarządzanie PES (Prove it PL 2011, 2014).

Jest także praktykiem ekonomii społecznej. Jej największym sukcesem było utworzenie miejsc pracy dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL. Od 8 lat w pierwszym w Polsce PS pracują 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt został nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007.

Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Przez dwa lata planowała i kierowała projektem systemowym, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym.
Jest od 5 lat ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterującego Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski.

Pracowała w zespole badającym es w POKL na zlecenie MIiR oraz uczestniczyła jako ekspert w badaniu luki finansowej i zwrotnych instrumentów finansowych dla ekonomii społecznej na zlecenie MIiR.

Współautorka publikacji „Finanse a przedsiębiorczość społeczna dla trenerów wzmacniających kompetencje PES” oraz konsultant publikacji Teresy Zagrodzkiej „O przepływach finansowych w organizacjach pozarządowych”, Współautorka podręcznika dla MRR „POKL dla początkujących”.

Mapa niedostępna

Termin
Data : 17/12/2015 - 18/12/2015
Godzina : 10:30 - 18:30

Kategoria Brak kategorii


Opublikowano: 17 grudnia 2015
Autor: jowes