JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ostatnia – V edycja szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat ochrony danych osobowych – zgodnie z nowelizacją przepisów po 25 maja 2018 r.

Dlaczego warto?
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich administratorów danych obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prawnie oznacza to, że organizacja przetwarzająca dane osobowe, musi mieć uchwaloną, podpisaną oraz wdrożoną politykę bezpieczeństwa (włącznie z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych osób, które muszą mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych oraz prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych).
Niniejsze szkolenie poprowadzi Magdalena Celeban – Koordynator ogólnopolskiego programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” współautorka badań prowadzonych w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych, inicjatorka licznych działań związanych z ochroną danych osobowych w Częstochowie.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: podstawy prawne, wymagana dokumentacja, kary, monitoring, uprawnienia nowego organu GIODO.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Prosimy o rezerwację miejsc za pomocą formularza zamieszczonego poniżej. 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 26/05/2018
Godzina : 10:00 - 13:30

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja

Zakończył się porces rejestracji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opublikowano: 26 maja 2018
Autor: Łukasz Bednarczyk