JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konkurs: „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Cel ten będzie realizowany w ramach III osi priorytetowej – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w tym poprzez działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Zakres działań: szkolenia, seminaria, warsztaty.

Więcej szczegółów tutaj.

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 17/08/2017 - 08/09/2017
Godzina : 00:00 - 23:59

Lokalizacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kategoria


Opublikowano: 17 sierpnia 2017
Autor: Aleksandra Zawada