JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konkurs Grantowy Równość Szans 2018!

 


Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r., a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),

Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

    Szczegółowy opis konkursu: https://www.rownacszanse.pl/i390

 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 15/01/2018 - 14/03/2018
Godzina : 00:00

Lokalizacja
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Kategoria


Opublikowano: 15 stycznia 2018
Autor: Aleksandra Zawada