JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konkurs: Edukacja ekologiczna

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju: a) od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r., przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych, które w całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
b) od 01 do 22 września 2017 r. zgłaszać można projekty w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
c) od 1 do 15 września przyjmowane wnioski odnośnie programów aktywnej edukacji, które muszą trwać przynajmniej dwa lata i prowadzone powinny być w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego. Ten nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Zakres działania: szkolenia, warsztaty zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych, konkursy.

Terminy:

a) od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r
b) 01 do 22 września 2017 r.
c) od 1 do 15 września br.

Więcej szczegółów tutaj.

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 21/08/2017 - 27/12/2017
Godzina : 00:00 - 23:59

Lokalizacja
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kategoria


Opublikowano: 21 sierpnia 2017
Autor: Aleksandra Zawada