JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

III edycja bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z nowelizacją przepisów po 25 maja 2018 r. dla organizacji pozarządowych- ZAPISY

Dlaczego warto?
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na wszystkich administratorów danych obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prawnie oznacza to, że organizacja przetwarzająca dane osobowe, musi mieć uchwaloną, podpisaną oraz wdrożoną politykę bezpieczeństwa (włącznie z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych osób, które muszą mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych oraz prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych).
Niniejsze szkolenie poprowadzi Magdalena Celeban – Koordynator ogólnopolskiego programu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” współautorka badań prowadzonych w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych, inicjatorka licznych działań związanych z ochroną danych osobowych w Częstochowie.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: podstawy prawne, wymagana dokumentacja, kary, monitoring, uprawnienia nowego organu GIODO, wymagania informatyczne zgodnie z nowym rozporządzeniem.
Zainteresowane organizacje będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji związanych z praktycznym przygotowaniem dokumentacji (upoważnienia, zgody, dokumentacja w ustalonych terminach z prowadzącą szkolenie – 2 godziny dla jednej organizacji).

Udział w szkoleniu i indywidualnych konsultacjach jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Z jednej organizacji mogą wziąć udział 2 osoby. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: lukasz@jowes.pl

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 23/02/2018
Godzina : 12:30 - 17:30

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny

Kategoria


Opublikowano: 23 lutego 2018
Autor: Aleksandra Zawada