JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Grupowe doradztwo pt. „Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach”

Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015r. poz.1393) jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących aktywność  społeczną. Z uwagi na zmiany społeczne, w tym w sposobie działania, oczekiwaniach i strukturze sektora organizacji pozarządowych w uchwalonej w dniu 25 września 2015 roku ustawie  o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian.

Na doradztwie grupowym zostaną omówione wybrane kwestie ulegające nowelizacji.

a także

Zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych dla:

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie pod nr tel. 34 325-71-42, bądź mailowo na rafal@jowes.pl

Mapa niedostępna

Termin
Data : 27/01/2016
Godzina : 10:00

Kategoria Brak kategorii


Opublikowano: 27 stycznia 2016
Autor: jowes