JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Grupowe doradztwo pt. „Zasady przeprowadzania zbiórek publicznych” – Kłobuck

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Lokalnej Grupie Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” odbędzie się spotkanie doradcze, które ma na celu przybliżenie Państwu jak szybko i sprawnie  przeprowadzić zbiórkę publiczną oraz jak korzystać z portalu zbiórek publicznych (zbiorki.gov.pl).

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz.498).

Doradztwo zostanie przeprowadzone przez Karolinę Kidawe – Doradca specjalistyczny – Prawny

Kłobuck
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”
ul. Staszica 12, 42 – 100 Kłobuck

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 20/04/2016
Godzina : 11:00

Lokalizacja
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Kategoria


Opublikowano: 20 kwietnia 2016
Autor: Rafał Żak