JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Grupowe doradztwo pt. „Zasady przeprowadzania zbiórek publicznych”

W dniu 02 marca 2016 roku w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbędzie się spotkanie doradcze, które ma na celu przybliżenie Państwu jak szybko i sprawnie  przeprowadzić zbiórkę publiczną oraz jak korzystać z portalu zbiórek publicznych (zbiorki.gov.pl).

Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz.498).

Doradztwo zostanie przeprowadzone przez Karolinę Kidawe – Doradca specjalistyczny – Prawny

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie zgłoszeń do Rafała Żaka na adres: rafal@jowes.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz nazwy organizacji chcącej uczestniczyć w doradztwie.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 01.03.2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

JOWES 
Al. NMP 24 lok. 3, Częstochowa
rafał@jowes.pl

tel. 34 325 7142

02.03.2016 o godzinie 10:00

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 02/03/2016
Godzina : 10:00

Lokalizacja
JOWES - Oficyna 4

Kategoria


Rezerwacja

Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane.

Opublikowano: 2 marca 2016
Autor: jowes