JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dyżur Mobilnego punktu doradczego – Poczesna

Mobilne Punkty Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej utworzone zostały w Myszkowie, Kłobucku, Janowie, Mykanowie i Poczesnej. W ramach punktów udzielane będzie doradztwo w zakresie:

Ponadto w ramach Mobilnych Punktów JOWES można skorzystać z usług animacji lokalnej.

Harmonogram dyżurów w ramach Mobilnych punktów JOWES

Myszków
Urząd Miasta Myszków
ul. Kościuszki 26, 42 – 300 Myszków
Pok. 161
Dyżury odbywają się w godzinach 09:00-14:00

Kłobuck
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”
ul. Staszica 12, 42 – 100 Kłobuck
Dyżury odbywają się w godzinach 09:00-14:00

Mykanów
Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny”
ul. Cicha 74, 42 – 233 Mykanów
Dyżury odbywają się w godzinach 09:00-14:00

Janów
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Jury”
Złoty Potok ul. Kościuszki 7, 42 – 253 Janów
Dyżury odbywają się w godzinach 09:00-14:00

Poczesna
Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
Dyżury odbywają się w godzinach 09:00-14:00

Na doradztwo oraz usługi animacyjne można zgłaszać się telefonicznie: 34 325 71 42 lub mailowo: jowes@jowes.pl

Mapa niedostępna

Termin
Data : 26/11/2015
Godzina : 09:00 - 14:00

Kategoria Brak kategorii


Opublikowano: 26 listopada 2015
Autor: jowes