JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ogłoszenie o naborze w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Celem konkursu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zakres działania: warsztaty, szkolenia rozwojowe.

Więcej szczegółów tutaj.

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 31/07/2017 - 29/09/2017
Godzina : 00:00 - 12:00

Lokalizacja
Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Kategoria


Opublikowano: 31 lipca 2017
Autor: Aleksandra Zawada