JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data i godzina: Wydarzenie
01/01/2017 - 01/09/2018
00:00 - 23:59
Konkurs: „Europa dla obywateli” 
EACEA – Unit C1 Europe For Citizens, Brussels