JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data i godzina: Wydarzenie
03/12/2018 - 21/12/2018
00:00
Nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych