JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data i godzina: Wydarzenie
01/01/2017 - 01/09/2018
00:00 - 23:59
Konkurs: „Europa dla obywateli” 
EACEA – Unit C1 Europe For Citizens, Brussels
25/06/2018 - 26/06/2018
09:00 - 15:00
Szkolenie "Akademia Liderów Lokalnych" w Janowie
Urząd Gminy Janów, Janów Śląskie
30/06/2018 - 01/07/2018
09:00 - 15:00
Szkolenie "Akademia Liderów Lokalnych" w Blachowni
Strażnica OSP, Blachownia Śląskie