JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Data i godzina: Wydarzenie
25/10/2018
10:00 - 14:00
Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami”.
Politechnika częstochowska, Częstochowa
31/10/2018
11:00 - 14:00
Konferencja OWES
Urząd Marszałkowski, Katowice Śląsk