JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W ramach projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego oferuje usługi doradztwa oraz doradztwa specjalistycznego.

Doradztwo obejmuje zagadnienia związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Doradca przedstawi podstawy prawne funkcjonowania danej organizacji oraz pomoże w zrobieniu pierwszych kroków w kierunku założenia organizacji. Zachęcamy również do korzystania z doradztwa w przypadku zaistnienia problemów lub wątpliwości w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.

Doradztwo specjalistyczne obejmuje:

W załączniku znajduje się deklaracja uczestnictwa w projekcie osoby fizycznej zamierzającej założyć Podmiot Ekonomii Społecznej oraz deklaracja organizacji oraz osoby delegowanej zamierzających skorzystać z usług JOWES. Prosimy o wypełnienie odpowiednich dokumentów w przypadku chęci skorzystania z usług doradczych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Kontakt do doradców kluczowych:

Artur – artur@jowes.pl – doradztwo biznesowe

Ewelina – ewelina@jowes.pl – doradztwo kluczowe

Marta – martak@jowes.pl – doradztwo kluczowe

Zbyszko – zbyszko@jowes.pl – doradztwo marketingowe

Karolina – karolinak@jowes.pl – doradztwo prawne