JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dąbrowa

thumb-dabrowa

Spółdzielnia Socjalna Dąbrowa
Plac Kościuszki 31,
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 343555018

Nasza Spółdzielnia zajmuje się przewozem pasażerskim na zlecenie instytucji publicznych, firm oraz klientów indywidualnych.
Oferujemy również usługi związane ze sprzątaniem w lokalach użyteczności publicznej, domach osób prywatnych oraz przygotowanie do odbioru końcowego obiektów budowlanych po kapitalnych remontach i budynków nowo wybudowanych ( sprzątanie domów, biur, hal gimnastycznych/sportowych, klatek schodowych, całoroczne sprzątanie chodników, placów, parkingów, dróg dojazdowych, mycie okien, sprzątanie szkół oraz przedszkoli itp.).
Spółdzielnia wykonuje również usługi wodno-melioracyjne na terenach rolnych Gminy Dąbrowa Zielona i gmin ościennych. Zajmuje się również tworzeniem: progów wodnych, zapór, systemów melioracyjnych i nawadniania, wałów, nasypów zabezpieczających, zbiorników retencyjnych, a także do regulacji koryta rzek i usuwania skutków powodzi.
Spółdzielnia Socjalna ,, Dąbrowa” została założona przez Gminę Dąbrowa Zielona oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona ,, Dąbrowiacy”.
Najistotniejszym celem, było i jest osiągnięcie celu społecznego, jakim jest przywrócenie na rynek pracy osób, które spełniają definicję osób wykluczonych społecznie.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 24 października 2016
Autor: Administrator