Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

7

Corporate Social Responsibility

7

Environmental, Social and Corporate Governance

Organizowane wydarzenia mają charakter biznesowych spotkań, zrzeszających Przedsiębiorstwa Społeczne, przedsiębiorców, IOB, środowisko akademickie. Stawiamy na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i wymianę kontaktów, a grupy docelowe dają gwarancje odnalezienia wspólnych „mostów” łączących różne biznesy oraz przedstawicieli różnych środowisk.
Są to spotkania, w których praktycy CSR, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, liderzy społeczni, biznes, łączą siły, by zrealizować najważniejsze cele – edukować, przekazywać wiedzę, promować.

Konferencja organizowana jest corocznie w partnerstwie z Wydziałem Polityki Społecznej oraz Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Zrealizowaliśmy od 2018 roku już IV edycje. Konferencja CSR cieszy się dużą frekwencją – corocznie obecnych jest ponad 100 uczestników. Oprócz dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, seminariów, debat promujemy działania społecznie odpowiedzialne, które wspierane są przez partnerów, firmy i organizacje, mające duży wkład w propagowanie i rozwój CSR. Zapraszani corocznie prelegenci to praktycy, którzy udowodniają, że strategie i rozwiązania,  którymi się dzielą – osobiście stosują w swoich firmach i organizacjach!

TEMATYKA KONFERENCJI, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY

2018 – Konferencja CSR pn.  „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA SPOSOBEM NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY”.

2019 – Konferencja CSR pn.  „PRZEDSIĘBIORCA I JEGO PRACOWNICY”. 

2020 – Konferencja CSR pn.  „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ŚRODOWISKO NATURALNE”.

2021 – Konferencja CSR pn.  „ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE”.

2022 – Konferencja CSR pn „CYFROWE FIRMY. CYBERBEZPIECZEŃSTWO. KOMPETENCJE.”

O CSR 

Przyszłość należy do CSR – mówią jedni. Inni natomiast dodają, że jej skuteczność zależy od systemów wartości, które uznawać będzie świat w XXI wieku. Siła koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu tkwi w sposobie prowadzenia biznesu oraz wizji jego przyszłości. 

CSR przyszłości może i powinien promować nowe style zarządzania i przywództwa.

Różnorodność tworzy wartość, uwzględniając skrajności wynikające z potrzeb jednostek i grup społecznych. Tu też jest miejsce dla CSR na miarę XXI wieku. Włączającego, mądrego i skutecznego stylu zarządzania, który buduje wartość biznesu i całych społeczeństw.

Zaangażowanie się przedsiębiorców, organizacji i indywidualnych osób w wybór społecznie odpowiedzialnej drogi ma swoje wymierne korzyści. Tak zwane benefity CSR, to potwierdzone wieloma badaniami i wskaźnikami, określone wartości.

 

Liczne instytucje badawcze czy instytuty branżowe śledzą i analizują zakres i częstotliwość inicjatyw CSR. Realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przysparza bowiem firmom i organizacjom wielu korzyści. Korzyści te można rozpatrywać zarówno w wymiarze zewnętrznym: poprawa wizerunku i reputacji, większa szansa na długofalowe powodzenie firmy, organizacji, większe zainteresowanie mediów czy zwiększanie lojalności klientów, jak i w wymiarze wewnętrznym: podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost motywacji menedżerów i pracowników czy doskonalenie jakości zarządzania.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

 • dowiadują się o odpowiedzialności firm/ NGO  wobec zatrudniania pracowników w strategii  CSR
 • poznają strategie i projekty zaangażowania społecznego – CCI
 • dowiadują się jak w praktyce wdrażane są  działania wobec pracownikó w koncepcji CSR
 • znajdują odpowiedź na pytanie jaka jest przyszłość CSR?

Jaka jest tematyka?

NA SCENACH GŁÓWNYCH WYSTĄPUJĄ PRELEGENCI, KTÓRZY OPOWIADAJĄ O

 • odpowiedzialności firm/ NGO  wobec zatrudniania pracowników w strategii CSR
 • działaniach wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR)
 • strategiach i projektach zaangażowania społecznego – CCI
 • strategiach tworzenia wspólnej wartości – CSV
 • modelowych kierunki działań wobec pracowników w koncepcji CSR

Jaki jest cel naszej debaty?

prezentacja działań i praktyk w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz inspirowanie i promowanie  działań przyczyniających  się do ciągłego
i zrównoważonego rozwoju.

Jakie CSR daje korzyści?

 

 • wzrost zaufania klientów oraz firm i instytucji współpracujących,
 • lepsze funkcjonowanie organizacji i firm,
 • wzrost świadomości i zaangażowania pracowników,
 • wzrost realizacji celów stawianych przez organizacje i firmy,
 • usprawnienie przepływu informacji, komunikacji wewnątrz organizacji i  firm,
 • wzrost przejrzystości reguł i procedur postępowania obowiązujących w firmie/organizacji.
Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Jakiego wsparcia potrzebują mniejsze firmy i organizacje, by zacząć raportować wskaźniki ESG i pozostać w łańcuchach dostaw dużych graczy?W ostatnim artykule o ESG wspominaliśmy już o raportowaniu.  Teraz kilka zdań po co te raporty i czym są? Raporty obejmujące bilans, rachunek zysków i strat...

czytaj dalej
Skip to content