JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa wniosków – „MARKETINGOWE GRANTY JOWES”

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU KONKURSU„MARKETINGOWE GRANTY JOWES” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ zakończyliśmy ocenę wniosków na tzw. granty marketingowe, które wpłynęły za pomocą formularza online zamieszczonego na www.ejowes.pl. W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania grantu w wysokości 1000zł na tym  etapie jest 25 wniosków, 5 do tzw. uzupełnień i konsultacji, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 6 Regulaminu.

Lista znajduje się w linku, proszę zwrócić uwagę na to, że jest ona podzielona na dwie części (kolor zielony i niebieski),  numer wniosku znajdziecie państwo na swoim koncie ejowes.pl oraz adresie email, na który był wniosek wypełniony. Znajduje się on w nagłówku, powinien być poprzedzony tekstem  Marketingowe Granty JOWES 2017 #000000

Gratulujemy zwycięzcom oraz informujemy, że planujemy na wiosnę zrobić w mniejszym wymiarze na podobnych zasadach następny nabór wniosków już wiosną. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu.

Osoba odpowiedzialna-

zbyszko@jowes.pl

Zbyszko Kabziński – doradca specjalistyczny ds. marketingowych

Lista-rankingowa-Granty-Marketingowe-JOWES 2017

Lista rankingowa wniosków – „MARKETINGOWE GRANTY JOWES” / 2017.XI

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU KONKURSU„MARKETINGOWE GRANTY JOWES” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ zakończyliśmy ocenę wniosków na tzw. granty marketingowe, które wpłynęły za pomocą formularza online zamieszczonego na www.ejowes.pl w listopadzie.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania grantu w wysokości 1000zł na tym etapie są 3 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 6 Regulaminu.

Organizacje, które nie spełniały kryteriów nadających im pierwszeństwo w wynikach konkursowych, tzn.  te działające dłużej niż trzy lata (zgodnie z datą rejestracji w KRS) lub/i z obrotem za rok 2016 przekraczającym 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych), zostaną ocenione w ramach listy rezerwowej na początku stycznia.

Wyniki wniosków, które wpłynęły w listopadzie w postaci listy rankingowej poniżej.

Lista rankingowa Granty Marketingowe JOWES 2017 XI

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 29.11.2017

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 29.11.2017

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 22.11.2017

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 22.11.2017

Lista rankingowa wniosków – „MARKETINGOWE GRANTY JOWES” / 2017.X

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU KONKURSU„MARKETINGOWE GRANTY JOWES” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ zakończyliśmy ocenę wniosków na tzw. granty marketingowe, które wpłynęły za pomocą formularza online zamieszczonego na www.ejowes.pl w październiku.

W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania grantu w wysokości 1000zł na tym etapie są 2 Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z § 6 Regulaminu.

Organizacje, które nie spełniały kryteriów nadających im pierwszeństwo w wynikach konkursowych, tzn.  te działające dłużej niż trzy lata (zgodnie z datą rejestracji w KRS) lub/i z obrotem za rok 2016 przekraczającym 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych), zostaną ocenione w ramach listy rezerwowej na początku stycznia.

Wyniki wniosków, które wpłynęły w październiku  w postaci listy rankingowej poniżej.

Lista rankingowa Granty Marketingowe JOWES 2017 X