JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zgodnie z § 24 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej trwa nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego od dnia 09.11.2017 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu.

… Więcej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z § 24 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej trwa nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego od dnia 12.12.2016 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu.

Przedsiębiorstwo Społeczne ubiegające się o przedłużone wsparcie pomostowe składa wniosek w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia pomostowego, o które może się ubiegać Beneficjent pomocy wynosi 1000 zł przez pierwsze 3 miesiące po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz 500 zł przez kolejne 3 miesiące na 1 nowozatrudnionego pracownika. … Więcej