JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Nabór II

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Nabór II

 

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z § 22 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego z dniem 4.07.2016 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu.
W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 22 ust. 10) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3. Poniżej znajduje się Regulamin udzielania wsparcia finansowego, Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku. … Więcej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z § 22 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego z dniem 4.07.2016 r. dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu.
W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 22 ust. 10) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3. Poniżej znajduje się Regulamin udzielania wsparcia finansowego, Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku. … Więcej