JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 24.08.2016