JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłożonego wsparcia pomostowego

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłożonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Lista rankingowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego Nabór I

Lista rankingowa przedłużonego wsparcia Nabór I

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.