JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej 2018

Szkolenie pt. Excel jako narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją

Wizyta Studyjna – LGD Partnerstwo Ducha Gór 5-6.03.2018

Konferencja CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2018 – Fotorelacja

W dniu 27.02.2018r. w Hotelu Arche w Częstochowie odbyła się Konferencja CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU) pn. „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”. Patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk Celem konferencji było przybliżenie tematyki współpracy międzysektorowej oraz wzmocnienie jakościowych relacji i zaufania pomiędzy przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, samorządów, przedsiębiorcami, a także społecznością lokalną. Zaprezentowane zostały działania i konkretne rozwiązania, stanowiące kluczową wartość w procesie wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Partnerami Konferencji byli: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Częstochowa – Profil Miasta Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy – Invest in Czestochowa Politechnika Częstochowska – Wydział Zarządzania – Politechnika Częstochowska Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

#csr #jowes #częstochowa #csr #konferencja #podziękowania #owes #ngo #arrczestochowa #czestochowa #spolecznaodpowidzialnoscbiznesu

Spotkanie w Konopiskach pn. „Mini Forum Organizacji Pozarządowych”

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się w Konopiskach spotkanie pn. „Mini Forum Organizacji Pozarządowych” zorganizowane we współpracy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wójta Gminy Konopiska Pana Jerzego Żurka. Spotkanie poświęcone omówieniu tematyki z dziedziny ekonomii społecznej, współpracy, rozwojowi, wsparciu i źródłom finansowania organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, która stała się początkiem do nawiązania współpracy. Podziękowania składamy dla wszystkich uczestników oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za gościnność.