JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Przedsiębiorczość społeczna, a zrównoważony rozwój

Rajd pieszy pn. Ekonomia Społeczna na Jurajskim Szlaku

SEMINARIUM PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PN: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NGO MARKETING DAYS 13-15 Czerwca

Festiwal Sianokosy na sianożęciu