JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spotkanie w Konopiskach pn. „Mini Forum Organizacji Pozarządowych”

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się w Konopiskach spotkanie pn. „Mini Forum Organizacji Pozarządowych” zorganizowane we współpracy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wójta Gminy Konopiska Pana Jerzego Żurka. Spotkanie poświęcone omówieniu tematyki z dziedziny ekonomii społecznej, współpracy, rozwojowi, wsparciu i źródłom finansowania organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, która stała się początkiem do nawiązania współpracy. Podziękowania składamy dla wszystkich uczestników oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za gościnność.

Szkolenie pt.” Wystąpienia publiczne – zwiększenie potencjału PES”

Spotkanie sieciujące Myszków 25.01.2018r.

Podsumowanie Spotkania Sieciującego – Biznes & Ekonomia Społeczna

Spotkanie z organizacjami na terenie gminy Blachownia