JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi lub osobom z niepełnosprawnością – rusza konkurs

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i konkurs „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi lub do potrzeb osób z niepełnosprawnością,  umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym Miasta Częstochowy. 

Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem

„Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”  lub „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” w 5 kategoriach:

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na podstawie wniosków umieszczonych poniżej.

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, e-PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie sie 18 grudnia 2018 r. podczas apotkania Prezydenta Miasta Częstochowy z podmiotami realizującymi zadania z polityki społecznej.

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 1.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”
WNIOSEK DO KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI”
ZARZĄDZENIE NR 2.2018 Z DNIA 19 LISTOPADA – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”
WNIOSEK DO KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

REGULAMIN KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
REGULAMIN KONKURSU „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI”

ZARZĄDZENIE NR 567.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”
ZARZĄDZENIE NR 568.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 – dotyczy konkursu „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”

Laur i Mecenas – przyjmujemy zgłoszenia do nagród w dziedzinie polityki społecznej

Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018 – nabór wniosków do 11 grudnia br. Przyjmujemy zgłoszenia do uhonorowania podmiotów i osób wyróżniających się aktywnością i wrażliwością w obszarze polityki społecznej.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby fizyczne. Prezydent Miasta Częstochowy może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie nagród „Laur Pomocy Społecznej” oraz „Mecenas Pomocy Społecznej” , należy składać do 11 grudnia br.  w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 4) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy. Wnioski wraz z załącznikami podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub korzystając ze strony Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.

Uroczystość wręczenia nagród „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” przez Prezydenta Miasta Częstochowy odbędzie się 18 grudnia 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Spotkanie informacyjne „Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020” w Częstochowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020” w Częstochowie.

Spotkanie przeznaczone jest dla osób i instytucji, które chcą pozyskać wiedzę z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

… Więcej

Inicjatywa Lokalna – Chroń swoją prywatność

Zapraszamy w imieniu Fundacja Niech Się Dzieje. Bardzo istotna tematyka, prowadzi specjalistka w tej branży Magdalena Celeban.

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza do zapoznania się z komiksem pt. „Profesor Innowacyjny”, który poprzez swoją lekką formę pokazuje, że uzyskanie środków unijnych na rozwój własnej firmy wcale nie musi być trudne.

Komiks „Profesor Innowacyjny” promuje usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie śląskim. Powstał jako projekt na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla pracowników PIFE i zdobył II nagrodę w kategorii: działania skierowane do przedsiębiorców. Za jego projekt i wykonanie odpowiada Studio Moka z Gostynia.

… Więcej