JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wesołych świąt Wielkiej Nocy!

Szkolenie z zakresu „Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach” – zapisy

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu z zakresu „Zmian w ustawie -Prawo o stowarzyszeniach”. Szkolenie adresowane jest do członków organów stowarzyszeń, członków stowarzyszeń oraz pracowników, którzy są odpowiedzialni za bieżącą działalność stowarzyszeń, w tym w szczególności za dostosowanie treści statutów do znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Michał Wójcik.
Zajęcia mają charakter treningowo-warsztatowy, pozwalający uczestnikom i prowadzącemu na prowadzenie swobodnych dyskusji, wzajemną wymianę praktycznych informacji oraz doświadczeń w zakresie zmian, które niesie ze sobą nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie zgłoszeń do Marty Kowalczyk na adres: martak@jowes.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz nazwy organizacji.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 04.04.2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Termin
Data : 05/04/2018
Godzina : 14:00 – 15:30

Lokalizacja
Mobilny Punkt JOWES

Projekt grantowy – Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza

NABÓR 2/2018/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ”
poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej


w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 roku

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

3. Forma wsparcia: refundacja.
Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

4. Zakres tematyczny projektu grantowego:

5. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.

 

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem www.razemnawyzyny.pl

Lista rankingowa wniosków – „MARKETINGOWE GRANTY JOWES 2018”

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU KONKURSU„MARKETINGOWE GRANTY JOWES 2018” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ zakończyliśmy ocenę wniosków na tzw. granty marketingowe, które wpłynęły za pomocą formularza online zamieszczonego na www.ejowes.pl. W wyniku oceny, rekomendowane do przyznania grantu w wysokości 1000zł zostało 9 wniosków.

Lista znajduje się w linku, proszę zwrócić uwagę na to, że jest ona podzielona na dwie części (kolor zielony i niebieski – kluczowa jest informacja o rekomendacji do dofinansowania),  numer wniosku znajdziecie państwo na swoim koncie ejowes.pl oraz adresie email, na który był wniosek wypełniony. Znajduje się on w nagłówku, powinien być poprzedzony tekstem  Marketingowe Granty JOWES 2017 #000000

Gratulujemy zwycięzcom.

Osoba odpowiedzialna-

zbyszko@jowes.pl

Zbyszko Kabziński – doradca specjalistyczny ds. marketingowych

Lista-rankingowa-Granty-Marketingowe-JOWES 2018

Relacja z Konferencji CSR pn. „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”.

W dniu 27.02.2018r. w Hotelu Arche w Częstochowie odbyła się Konferencja CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU) pn. „Współpraca międzysektorowa sposobem na rozwój społeczno-gospodarczy”.

Patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Celem konferencji było przybliżenie tematyki współpracy międzysektorowej oraz wzmocnienie jakościowych relacji i zaufania pomiędzy przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, samorządów, przedsiębiorcami, a także społecznością lokalną. Zaprezentowane zostały działania i konkretne rozwiązania, stanowiące kluczową wartość w procesie wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Partnerami Konferencji byli:

Prezentacje Prelegentów konferencji :

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Artur Szmaciarski

Koncepcja CSR w środowisku akademickim – dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof . PCz.

Centrum Integracji Społecznej – Sławomir Radosz

Dobre praktyki w zakresie CSR ralizowane Oczami Brata – Paweł Bilski – Fundacja Oczami Brata

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w zakładach TRW Polska w Częstochowie – Aleksandra Piątkowska

Dobre praktyki w zakresie CSR – Monika Walaszczyk – Exact Systems S.A.