JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „PRZYJACIEL EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018”

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”. Jego celem jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także przez samych kandydatów.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Konkursie zawiera Regulamin. Zgłoszenia kandydata można dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

 

Szczegółowe informacje:

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

EKONOMIA SPOŁECZNA NA KATOWICKIM RYNKU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2018 r. organizuje na Rynku w Katowicach II Targi Ekonomii Społecznej, realizowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w Targach zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego, które będą miały możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich produktów i usług. Doświadczeniem ubiegłego roku, na miejsce organizacji Targów, a tym samym promocji sektora ekonomii społecznej, wybraliśmy katowicki Rynek. Wystawcy będą mieli okazję zaprezentować mieszkańcom aglomeracji śląskiej różnorodność branż oraz wielość produktów wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej. Targi rozpoczną się o godzinie 10.00 i potrwają do 17.00.

Zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej chętnych do udziału w Targach przyjmowane będą mailowo, pod adresem etkacz@rops-katowice.pl, w terminie do 17 sierpnia 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Targach. Udział w Targach jest bezpłatny.

Mając na względzie zachowanie zasady zróżnicowania subregionalnego, której celem jest zapewnienie reprezentacji podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa oraz zgodność profilu działalności (produktów i usług) z charakterem imprezy, ROPS zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy wystawców.

Dodatkowe informacje na temat Targów można uzyskać pod numerami telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji Wystawców na Targi Ekonomii Społecznej

 

Szczegółowe informacje:

Ekonomia społeczna na katowickim Rynku

Ruszył I nabór – „Śląskie lokalnie 2018-2019”

Informujemy o otwarciu naboru wniosków w konkursie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Nabór w tegorocznej edycji konkursu potrwa do 19.08.2018 r. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.fioslaskie.com w zakładce Dokumenty.

 

W ramach konkursu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł. W projekcie zorganizowane będą dwa konkursy mikrograntowe, w  których rozdamy łącznie 500 tysięcy złotych. 250 tys. zł. w roku 2018 i 250 tys. zł. w roku 2019.  Na etapie składania wniosku prosimy o dołączenie w systemie Witkac.pl aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym) odpisu z rejestru lub odpowiednio, wyciągu z ewidencji (np. stowarzyszenia zwykłe) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Nie dotyczy grup nieformalnych.

Projekty z pierwszego naboru mogą rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2018 r. a z drugiego naboru najwcześniej 1 maja 2019 r. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć do 6 miesięcy. Projekty z pierwszego naboru będą trwać do 31 stycznia 2019 r. zaś z drugiego naboru do 31 sierpnia 2019 r, projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni. Nie będzie możliwości poniesienia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu. Oceny Wniosków dokona niezależna Komisja składająca się z trzech członków wyłonionych w otwartym przetargu, każdorazowo w trakcie każdego naboru. Członkowie Komisji nie będą powiązani z Operatorem, a także będą zobowiązani do zachowania standardów antykorupcyjnych. Członkowie Komisji konkursowej będą posiadali wiedzę i co najmniej 4 letnie doświadczenie z zakresu realizacji projektów, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią w środowisku organizacji pozarządowych.

 

Amatorski Teatr Integracji Międzypokoleniowej – Fundacja Kolorowa

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Amatorski Teatr Integracji Międzypokoleniowej
Wspólnie uczcimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Zapraszamy seniorów 60+ oraz dzieci i.młodzież w wieku 9-16 lat do wzięcia udziału w tworzeniu tego wydarzenia.
Efektem naszych działań będzie spektakl teatralny!

Spotkanie organizacyjne: 28.07.2018 godz. 16:00

Siedziba Stowarzyszenia Aktywny Senior ul. Michałowskiego 17, Częstochowa

Przyjdź! Czekamy na Ciebie!

 

Spotkanie FIO ŚLĄSKIE – Małe Granty 500-5000zł

Już 16 lipca startuje Konkurs “Śląskie Lokalnie 2018-2019” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W tej edycji o granty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe a także grupy nieformalne – w tym samopomocowe. Granty można przeznaczyć na dofinansowanie projektów społecznych lub wsparcie rozwojowe organizacji.

Od 16 lipca rusza cykl spotkań informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach konkursu. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ngo oraz grup nieformalnych:

18.07.2018 r. o godzinie 12.00 w Częstochowie w Sali Błękitnej Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Focha 19/21.

W pozostałych miastach w następujących terminach: 16.07.2018 r. o godz.12.00 w Katowicach przy ul. Damrota 6/104; 17.07.2018 r. o godz. 12.00 w Cieszynie w Bibliotece Miejskiej przy ul. Głębokiej 15; 19.07.2018 r. o godz. 12.00 w Gliwicach w filii GCOP (Centrum Organizacji Kulturalnych “Perełka”) przy ul. Studziennej 6; 20.07.2018 r. o godz. 12.00 w Zawierciu w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza przy ul. Piastowskiej 1.

Nabór wniosków potrwa do 16.08.2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie fioslaskie.com

Operatorami konkursu “Śląskie Lokalnie 2018-2019” są Instytut Pracy i Edukacji oraz Instytut Wyszehradzki.

Kontakt do organizatora spotkania:
Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach, tel: 736 770 093, e-mail: kontakt@innowacjespoleczne.com, www.innowacjespoleczne.com