JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

URBAN RENEVAL – CO-DESIGN YOUR P(A)LACE

URBAN RENEVAL – CO-DESIGN YOUR P(A)LACE
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w części wykładowej międzynarodowego seminarium Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace, które odbędzie się w dniach 20-25 sierpnia 2018 roku w Siemianowicach Śląskich.

Głównymi organizatorami seminarium są Fundacja STAJNIA Twórczy Kolektyw oraz Inspiration Point S.A. – właściciel Pałacu Inspiracji – Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

Co-design your p(a)lace to seria inspirujących wykładów i warsztatów service design sprint, organizowanych we współpracy z najlepszymi uczelniami zajmującymi się projektowaniem przestrzeni oraz usług społecznych i biznesowych w Europie tj. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, London College of Communication i Copenhagen Business School.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy zagranicznych i śląskich projektantów, badaczy, przedsiębiorców i aktywistów, którzy razem z nami zdecydowali się zaprojektować usługę dedykowaną młodym przedsiębiorcom z sektora kreatywnego i kulturowego, wspierającą procesy rewitalizacyjne w regionie.

Wśród partnerów i współorganizatorów wydarzenia są: London College of Communication, Copenhagen Business School, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Miasto Siemianowice Śląskie. Seminarium będzie stanowiło część multikonferencji naukowej DREAM SILESIA, która organizowana jest w kwietniu 2019 roku w Gliwicach oraz SMART CAMP SIEMIANOWICE.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: dr arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz pan Rafał Piech – Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Ponadto w roli eksperta w wydarzeniu udział weźmie dr Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz dr hab. arch. Klaudiusz Fross – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Patronami medialnymi wydarzenia będą: Builder, Family Business, Głos Miasta – Siemianowice Śląskie oraz Telewizja Sfera.

Informacje o wydarzeniu publikowane są na stronie:

https://www.codesignyourpalace.com/ oraz na profilu FB:

https://www.facebook.com/codesignyourpalace/.

 

Wydarzenie jest darmowe, a zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza rejestracyjnego, pod adresem: https://codesignyourpalace.evenea.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Skrócone godziny pracy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 07.08.2018 – 10.08.2018

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej czynny będzie do godz. 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Ruszyła rekrutacja nowego programu Generacja 5.0

W dniu 1 sierpnia 2018 r. ruszyła I edycja konkursu grantowego „Generacja 5.0”

Zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne i domy kultury.

Nagrodzimy 50 najlepszych wniosków.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.

Nie czekaj i złóż wniosek już dziś!!!

 

O KONKURSIE

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +, chcemy pobudzić ich do aktywności oraz wpłynąć na budowanie więzi międzypokoleniowych.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

– przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów edukacyjnych dla beneficjentów Projektu;

– organizację wydarzeń kulturalnych nie przekraczających 30% kwoty Dofinansowania;

– zakup pomocy dydaktycznych;

– zakup Sprzętu potrzebnego do zrealizowania Projektu;

– porady specjalistyczne;

– koordynacja projektu nie przekraczająca 4% dofinansowania.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jedną z dwóch ścieżek:

Ścieżka I:

– Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat;

– warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy;

– warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Ścieżka II:

– Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +;

– Projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych;

– warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy.

Wygrywa najlepszych 50 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 15 000,00 zł

Kto może wziąć udział i kiedy:

Do składania wniosków w terminie od 1 sierpnia 2018 do 23 września 2018 zapraszamy:

uwzględniając realizacje projektu na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

Na dobry początek!

3 … 2 … 1 … START !!! W dniu 24 lipca 2018 r. ruszyła XI edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Serdecznie zapraszamy do współpracy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne i ośrodki kultury.

Na 50 najciekawszych pomysłów przeznaczamy 500 tys. zł.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu.

Nie czekaj! Złóż wniosek już dziś!!!

 

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspierać dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Zachęcamy aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

– interakcję między dziećmi,

– rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,

– kreatywność,

– rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,

– rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,

– zakup pomocy dydaktycznych,

– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,

– porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze i wybierz jedną z dwóch ścieżek:

– dotyczy dzieci  uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej,

– kierowana jest do dzieci w wieku 3-9 lat,

– wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

– obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej,

– kierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat,

– umożliwienie dostępu do edukacji.

Wybierzemy 50 projektów z dofinansowaniem do 10 tys. zł.

Kto może wziąć udział i kiedy:

Zapraszamy do składnia wniosków od 24.07.2018 do 23.09.2018:

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

WYNIKI OGŁOSIMY 16.11.2018 do godz. 18.00

Masz pytanie? Zadzwoń do:

Iwona Krzysztofek

tel. 572 932 907

mail: iwona.krzysztofek@bgk.pl

Spotkanie konsultacyjne „Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego” w Częstochowie

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu? Lubisz żywe dyskusje? Angażujesz się w działania na rzecz lokalnej społeczności? Zapraszamy na częstochowskie spotkanie konsultacyjne. Zarejestruj się i porozmawiaj z nami o wypracowaniu systemu dla wojewódzkiego budżetu partycypacyjnego! 

Budżet obywatelski to sposób na podział wspólnych pieniędzy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Można je przeznaczyć na realizację potrzebnych i ciekawych pomysłów, które są wybierane w wyniku głosowania. Te procesy obserwujecie w swoich miastach.

A co, gdyby taki budżet objął swoim zasięgiem całe województwo? Dobre pytanie! O tym właśnie chcemy z Wami podyskutować.

Spotkanie w Częstochowie jest jednym z 30, w trakcie których opowiemy i wymienimy opinie na temat budżetu partycypacyjnego dla całego województwa. A konsultujemy z Wami pomysły wszędzie – w dużych, średnich i małych miastach, na terenie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, w obrębie powiatów grodzkich i miast na prawach powiatu.

Opowiemy o tym, jakie zagadnienia są kluczowe dla wypracowania mechanizmu wojewódzkiego, zapytamy Was o opinię, a wnioski zapiszemy, przeanalizujemy i – być może – Wasze postulaty znajdą swoje odbicie w narzędziu, które wdroży Urząd Marszałkowski.

Dla kogo jest to spotkanie?

Prowadzenie: Piotr Dominiak, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)

***

Spotkanie konsultacyjne „Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego” w Częstochowie
data: 1 sierpnia 2018 r. | godz.: 12:00-14:00
miejsce: Centrum Wolontariatu Agape, ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście od ul. Piotrkowskiej)

Spotkanie konsultacyjne jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego”.

 

Szczegółowe informacje:

https://decydujmyrazem27.evenea.pl/