JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń – oferta pracy – samodzielny księgowy

Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń

poszukuje

Samodzielnej Księgowej/Samodzielnego Księgowego 

Stanowisko: Samodzielna Księgowa/Samodzielny Księgowy

Miejsce pracy: Myszków
Region: śląskie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

Zachęcamy do składania ofert osoby z niepełnosprawnością oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na e-mail: spoldzielnia.twojaprzestrzen@gmail.com lub kontakt telefoniczny: 727 938 874 lub 727 938 722

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).”

Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń – oferta pracy – Rękodzielnik

 


Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń

poszukuje pracownika do Przestrzeni Art-Kreatywnej

 Stanowisko: Rękodzielnik, współpraca z Instruktorem Rękodzieła Artystycznego

Miejsce pracy: Myszków
Region: śląskie

Opis stanowiska:

Pomoc w Przestrzeni Art-Kreatywnej podczas prowadzenia warsztatów/szkoleń przez Instruktora Rękodzieła Artystycznego.

Przygotowanie sali warsztatowo-szkoleniowej, przygotowanie materiałów do zajęć z rękodzieła artystycznego.

Samodzielne wykonywanie zleconych prac rękodzielniczych.

Godziny pracy w Przestrzeni Art–kreatywnej od 10:00 do 18:00.

Wymagania:

Oferujemy:

Zachęcamy do składania ofert osoby z niepełnosprawnością oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na e-mail: spoldzielnia.twojaprzestrzen@gmail.com lub kontakt telefoniczny: 727 938 874 lub 727 938 722

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Społdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).”

Pracownicy JOWES wzięli udział w 10 Biegu Częstochowskim

W ramach promocji kultury sportu i zdrowego trybu życia, chcielibyśmy pochwalić się, że aż trzech pracowników zespołu JOWES wzięło udział (i ukończyło z całkiem dobrymi wynikami) w 10 Biegu Częstochowskim. Jest to największa tego typu impreza w Częstochowie, więc tym bardziej jesteśmy też dumni z naszej koleżanki Magdy Trzepizur, która jako prezes „Zabieganych” była głównym organizatorem.

Bieganie jest naprawdę super, szczególnie po okresie zimy, przydaje się do zdjęcia oponek zimowych 😉 polecamy  wszystkim!

 

 

Trener prowadzący cykl edukacyjny dla młodzieży z zakresu ekonomii społecznej – nabór

 Informujemy, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na Wybór trenera prowadzącego cykl edukacyjny dla młodzieży z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim (sygn. ROPS.PSO.3321.US.56.2018).

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:
http://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1522327360

(Bardzo prosimy o przekopiowanie powyższego linku do ogłoszenia (nie kliknięcie na ten link, tylko jego przekopiowanie) do przeglądarki – czasami występują problemy z prawidłowym otwarciem strony Biuletynu Informacji Publicznej).

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż ww. postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu z kodeksu cywilnego, co oznacza, że w takim postępowaniu nie ma możliwości uzupełniania/dosłania dokumentów (np. brakującego pełnomocnictwa, brakującego podpisu, brakującego załącznika i tym podobnych). Przesłana oferta powinna być prawidłowo skalkulowana (nie ma możliwości poprawy błędów rachunkowych), powinna być kompletna (zawierać wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami) oraz  być czytelnie zeskanowana.

Proszę również zwrócić uwagę na to, iż istnieje możliwość składania ofert w wersji elektronicznej (można, ale nie trzeba przesyłać ofert pocztą tradycyjną, kurierem czy dostarczać ich osobiście do kancelarii ROPS).

Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 215).
2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 11 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (32 730 68 72)

Ankieta dotycząca monitoringu sektora ekonomii społecznej za 2017 r

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej monitoringu sektora ekonomii społecznej za 2017 r. Ankieta adresowana jest do podmiotów ekonomii społecznej, dotyczy m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania współpracy i partnerstw czy promocję. Zgromadzone dane posłużą do sporządzenia zbiorczego raportu o stanie ekonomii społecznej, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Kwestionariusz jest dostępny online, pod adresem:

https://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=15133&lang=pl

Termin zbierania danych upływa 30 marca 2018 r.

 

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie wysłania ankiety.