JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem Ekonomii Społecznej na terenie Północnego Subregionu Województwa Śląskiego do tworzenia wspólnej platformy współpracy.
Będziemy dzielić się doświadczeniem, inspirować, wymieniać pomysły, kreować rozwiązania i tworzyć sieć współpracy.

 

Zapraszamy do kontaktu