JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zaproszenie na wizytę studyjną – 27.04.2015 r.

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie, prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji i osób działających w obszarze niepełnosprawności do udziału w wizycie studyjnej. Proponowana formuła  1. dniowej wizyty studyjnej do Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Radwanowicach k. Krakowa – poświęcona będzie tematyce ekonomizacji na przykładzie tejże organizacji. Przedsiębiorczość społeczna, Ekonomia Społeczna to nowy kierunek rozwoju dla wielu organizacji pozarządowych działających głównie dla celów społecznych, ale w oparciu o mechanizmy finansowe.

Szczegółowy program w załączeniu.

Anna Dymna

Anna Dymna z domu Dziadyk (ur. 20. lipca
1951 w Legnicy)   –  polska aktorka teatralna i filmowa.

Założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”, członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF Classic. Jest matką chrzestną sztandaru 2. Korpusu Zmechanizowanego im. Władysława  Andersa, pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie zgłoszenia na adres: kamila@jowes.pl do dnia 20.04.2015 r. do godz. 12.00, z podaniem nazwy instytucji i danych osoby oddelegowanej wraz z nr telefonu kontaktowego (max 2. os. z jednej instytucji).

 

Formularz_zgloszeniowy.pdf

Formularz_zgloszeniowy.docx

Zaproszenie_na_wiz._program_-_27.04.2015_r.

Opublikowano: 26 marca 2015
Autor: Sebastian N.