JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zaproszenie na kongres Ekonomii Społecznej połączony z targami przedsiębiorczości społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej. Kongres odbędzie się 30 września 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

Kongres skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego z terenu województwa śląskiego.

Podczas kongresu specjaliści z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej z całej Polski podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat roli, opłacalności oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Przedstawiciele różnych typów podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego opowiedzą o swoich doświadczeniach. Będzie można również odwiedzić ich stoiska na towarzyszących kongresowi targach.

Osoby zainteresowane udziałem w kongresie prosimy o wypełnienie formularza online, wybierając z listy rozwijanej zgłoszenie udziału w kongresie i targach przedsiębiorczości społecznej 30 września 2014 r.:
http://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-na-kongres-polaczony-z-targami przedsiebiorczosci-spolecznej 

Po wypełnieniu formularza, prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do ROPS pocztą lub faksem pod nr tel. 32-730-68-71 (w tym przypadku prosimy o dostarczenie oryginału na kongres) do dnia 25 września 2014 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na temat kongresu i targów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.

Opublikowano: 17 września 2014
Autor: Sebastian N.