Szanowni Państwo;

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki społecznej oraz usług komunalnych na wizytę studyjną szlakiem podmiotów ekonomii społecznej regionu łódzkiego, prowadzących gospodarkę komunalną na rzecz JST (program w załączeniu).

Celem wizyty będzie przybliżenie uczestnikom specyfiki realizowania gospodarki komunalnej gminy, przy wykorzystaniu podmiotu jakim jest spółdzielnia socjalna, powołana przez 2 jednostki samorządu. Rozwiązanie takie pozwala na zlecanie zadań do wykonania przez spółdzielnie w ramach trybu „in-house”, czyli nie stosując ustawy PZP. Ponadto będą mieli Państwo okazję zapoznać się ze zjawiskiem korzyści, jakie daje wdrożenie takiego modelu w samorządzie lokalnym.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych inicjatywą zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016r.
Udział w wizycie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres mailowy: adam@jowes.pl do dnia 10.06.2016 r. zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, nr pesel (niezbędny w celu ubezpieczenia) oraz nazwy podmiotu, który ta osoba będzie reprezentować.

Jeden podmiot mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Szczegółowy program wizyty studyjnej

Adam Morzyk
Animator
adam@jowes.pl

Skip to content