JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy -> Spotkania konsultacyjno-informacyjne z MRPiPS

Uwaga, czy chcą Państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami, pomysłami na temat systemu wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacji Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej? Jeśli tak, to poniżej lista spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Mamy nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów przyczyni się do wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. 

link do rejestracji -> https://bit.ly/2V1FW5V

Opublikowano: 11 czerwca 2019
Autor: Zbyszko Kabziński