JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do udziału w szkoleniach na temat wolontariatu w ramach projektu pt.: „Wolontariat w pierwszych krokach”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Fundacja Oczami Brata serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach na temat wolontariatu w ramach projektu pt.: „Wolontariat w pierwszych krokach”, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości podejmowania działań społecznych w mieście Częstochowa.

Szkolenia odbędą się dnia 6 oraz 20 sierpnia 2014 roku od godziny 17.00 do 20.00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Częstochowie (ul. Wały Dwernickiego 117/121).

Proponowane zajęcia będą odbywać się przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania, wykorzystujących wiedzę i doświadczenie uczestników. Dzięki szkoleniu uczestnicy podniosą swój poziom wiedzy z zakresu wolontariatu, poznają alternatywne formy spędzania wolnego czasu – na rzecz wolontariatu, podniosą swoją świadomość, samoocenę oraz wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, wzmocnią więzi społeczne oraz rodzinne. Szczególny aspekt zostanie położony na temat organizowania społeczności lokalnej, jako metodę wyzwalającą w ludziach potencjał do przekształcania środowiska własnymi siłami.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Poniżej szczegółowy program szkolenia wraz z opisem korzyści dla uczestników szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia.

Zgłoszenia na szkolenie w dniu 20 sierpnia należy przesyłać do 18 sierpnia faksem na nr 34 360 57 47, mailowo na adres emila@jowes.pl bądź dostarczyć osobiście do biura JOWES.

Załączniki:

ZGŁOSZENIE-UCZESTNICTWA-W-SZKOLENIU

opis szkolenia.pdf

Opublikowano: 25 lipca 2014
Autor: Sebastian N.