JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wspólnie możemy więcej!

Zaproszenie do udziału w konferencji dot. Ekonomii Społecznej

Profesjonalni, pracowici, ambitni, dbający o jakość i godni zaufania – to cechy charakterystyczne dla przedstawicieli instytucji ekonomii społecznej, którzy już 2 grudnia 2014 r. w Katowicach -w ramach konferencji pn. Wspólnie możemy więcej! – podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce – opowiedzą o swojej działalności.

Podczas wydarzenia odbędą się:

Dla zainteresowanych zakupem wyrobów spółdzielni socjalnych przygotowane zostaną stoiska wystawiennicze

Przedsiębiorstwo społeczne to szansa na połączenie pasji, pracy, troski o pracowników i ich otoczenie. To również miejsce, w którym możemy kupić produkty wysokiej jakości – mówi Barbara Szafir Z-ca Dyrektora Wydziału EFS UM WSl. Dodatkowo propozycje realizowane przez te instytucje zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Dlatego warto korzystać z ich usług.

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców województwa śląskiego w szczególności do pracowników jednostek samorządowych. Jego celem jest promocja ekonomii społecznej poprzez zachęcenie jst do korzystania z klauzul społecznych umożliwiających podjęcie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, Zakładami Aktywności Zawodowej czy Centrami Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

REJSTERACJA NA KONFERENCJĘ

 

REJESTRACJA WARSZTAT 1

Jak przekuć pomysł w biznes? Praktyczne wskazówki dla podmiotów ekonomii społecznej

 

REJESTRACJA WARSZTAT 2

Jak korzystać z klauzul społecznych? Praktyczne wskazówki dla samorządowców

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Regionalne Ośrodki EFS z naszego regionu.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plik Word Program konferencji [119kB]

Opublikowano: 27 listopada 2014
Autor: Sebastian N.