JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zgodnie z § 19 Regulaminu przyznawania środków finansowych w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego ogłasza nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego z dniem 1.08.2014 r.

W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 19 ust. 5 osobiście lub pocztą w Biurze Projektu przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania środków finansowych, Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, Aneks do Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku.

 

Załączniki:

Opublikowano: 26 lipca 2014
Autor: Sebastian N.