JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wizyta studyjna w powiecie opolskim – 28-29 października 2014 r.

W dniach 28-29. Października 2014 r. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A zorganizował wizytę studyjną poświęconą tematyce Ekonomii Społecznej. Ta forma edukacji cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród potencjalnych liderów lokalnych chcących działać w PES. Tym razem pojechaliśmy  w okolice Kluczborka, w pow. opolskim, aby uczyć się ekonomizacji życia społecznego i przedsiębiorczości społecznej od praktyków, którzy już to robią i są realną skarbnicą wiedzy w tym temacie.

Do udziału w wizycie zaprosiliśmy grupy zorganizowane (formalne i nieformalne), które podejmują już działania w obszarze Ekonomii Społecznej oraz które mają takie zamierzenia, a także osoby fizyczne, które mają pasje, wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie oraz pomysł na siebie i swoje źródło dochodów. Szkolenie skierowaliśmy również do przedstawicieli samorządów i ich jednostek organizacyjnych, aby zainteresować tematem Ekonomii Społecznej i przybliżyć praktyczne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości społecznej.

Tematyka szkolenia dotyczyła głównie tworzenia ofert turystycznych wsi/dzielnic poprzez  innowacyjne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz włączenie mieszkańców w inicjowanie zmiany społecznej.

Wizyta rozpoczęła się przyjazdem do Biadacza-Kamienisko w Gminie Kluczbork  – do Gospodarstwa ekologicznego u Państwa  Iwony i Janusza  Ślicznych. I tam odbyły się:

Potem przejechaliśmy do  Ligoty Górnej w Gminie Kluczbork, gdzie odbyliśmy wizytę studyjną w organizowanym Centrum Pszczelarstwa w Kluczborku. W tym miejscu wysłuchaliśmy prelekcji nt. genezy powstania branżowego sklepu „Pszczółka” oraz potrzeby stworzenia Centrum Pszczelarstwa w Kluczborku oraz dokonaliśmy zakupów ekologicznych produktów.

W Bogacicy w gminie Kluczbork zjedliśmy obiad w Restauracji nad Stawem.

Kolejnym punktem była wizyta Studyjna w Wiosce zielarskiej działającej przy Stowarzyszeniu Wsi Bogacica „Bogatalanta”, w której odbyły się:

 

Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliśmy pierwszego dnia była pracownia rękodzieła Pana Pawła Wierzbickiego w Markotowie Górnym, gdzie uczestnicy mieli warsztaty ceramiczne.

Na koniec wrażeń edukacyjnych przejechaliśmy do Pawłowic – Gorzów Śląski gdzie mieliśmy kolację
i zakwaterowanie.

Wieczorem po kolacji odbył się jeszcze warsztat podsumowujący I. Dzień wizyty. Był również czas na wymianę doświadczeń w kuluarach i wspólną integrację uczestników/ek wizyty.

  1. Dzień  wizyty rozpoczęliśmy Śniadaniem i zaraz po nim  Zajęcia mi warsztatowymi  w grupach dot. diagnozy problemów i zasobów przydatnych w tworzeniu ofert własnych wsi i miejscowości. Na zakończenie była prezentacja wypracowanych pomysłów na oferty wsi
    i gospodarstw oraz  podsumowanie i refleksje z wyjazdu

Po wyjeździe z Pawłowic odbyliśmy ostatnią wizytę studyjną w Maciejowie;  we wieś tematyczna „Miodowa Kraina”, gdzie  zwiedzaliśmy pasiekę zarodową w Maciejowie, odbyła się  degustacja miodów, zwiedziliśmy  pałac w Maciejowie, który posiada status Muzeum. Warsztaty pszczelarskie oraz warsztaty z robienia świec z wosku zakończyły wizytę studyjną  i przyszedł czas na powrót do  Częstochowy .

Ciekawa forma edukacji, jaką jest wizyta studyjna połączona z warsztatem była bardzo dobrze odebrana i oceniona przez uczestników. Jak sami stwierdzili w podsumowaniu: „Szkolenie było dla nich inspiracją, doświadczeniem i przeżyciem. Najskuteczniejszą formą edukacji, dzięki której zdobytą wiedze zapamiętają na długo, a także źródłem dobrych praktyk do wykorzystania w swoich środowiskach”. 

Dziękując wszystkim uczestnikom/czkom za aktywny udział zachęcam do wdrażania zdobytej wiedzy w swoje działania oferując jednocześnie wsparcie w tym zakresie ze strony JOWES.

Pozdrawiam

Kamila Grochowina – Animator JOWES

Opublikowano: 13 listopada 2014
Autor: Sebastian N.