JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wizyta studyjna w Lanckoronie

W dniach 1-2 Października 2014r. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie zorganizował wizytę studyjną do Lanckorony. Tematyka wizyty dotyczyła procesu tworzenia oferty turystycznej wsi, jako formy przedsiębiorczości społecznej poprzez innowacyjne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W wizycie uczestniczyło 20 osób.

Moderatorem oraz prowadzącym warsztat z tworzenia oferty turystycznej wsi był socjolog
i prekursor tworzenia wiosek tematycznych, Pan Dr Wacław Idziak.

Wizyta rozpoczęła się od spaceru badawczego po Lanckoronie, podczas którego uczestnicy/ki zapoznali się ofertą turystyki lokalnej w Lanckoronie, zgodnej z ideą Ekonomii Społecznej. Następnym ciekawym punktem spotkania była wizyta w gospodarstwie edukacyjnym „Koło Wiejskich Tradycji”, gdzie poznano, jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w celu opracowania oferty turystycznej wsi.

Następnym etapem wizyty był warsztat, podczas którego na podstawie doświadczeń Lanckorony uczestnicy/ki aktywnie pracowały nad możliwościami stworzenia oferty turystycznej własnych środowisk lokalnych.

Adam Morzyk

Animator

Opublikowano: 7 października 2014
Autor: Sebastian N.