JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w „V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w formie online. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach:

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

W załączeniu zaproszenie oraz ramowy program Konferencji.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie krótkiego https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

Zaproszenie na V OFESiSPobierz
Program V OFESiSPobierz

Opublikowano: 20 maja 2021
Autor: Rafał Żak