JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

UWAGA PRACODAWCY!!! Możecie mieć stażystów.

Biuro Projektu „Młodzi na starcie” poszukuje pracodawców, którzy byliby zainteresowani przyjęciem uczestników/ek projektu na staż zawodowy.

W ramach projektu uczestnicy/czki otrzymują wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz staż zawodowy, który opłacany jest z środków Unii Europejskiej.
Można skierować do Państwa uczestnika na 6. miesięczny staż zawodowy w następujących zawodach: 
1. pracownik obsługi sekretariatu,
2. sprzedawca i pokrewni
3. pracownik obsługi klienta – sprzedaż internetowa.

W trakcie trwania stażu Pracodawca nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze stażem uczestnika, ponieważ wynagrodzenie wraz ze wszystkimi składkami, ubezpieczenie NW oraz badania wstępne są pokrywane z środków unijnych przez okres 6 miesięcy. 

JEDYNYM WARUNKIEM JEST ZATRUDNIENIE STAŻYSTY NA OKRES 3 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU STAŻU NA UMOWĘ O PRACĘ (MOŻE BYĆ CZĘŚĆ ETATU) LUB UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ.

 

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani przyjęciem uczestników/ek proj. na staż lub bardziej szczegółowymi informacjami proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem tel. 34/ 3252758 lub mailem biuro@mlodzinastarcie.com.pl.

Kierownik Projektu – Marta Muc

Opublikowano: 19 listopada 2014
Autor: Sebastian N.