JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

UWAGA! Dodatkowy, otwarty, konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Więcej szczegółów pod adresem

Opublikowano: 18 maja 2018
Autor: Aleksandra Zawada