JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podmioty ekonomii społecznej otrzymają wsparcie.

O co może wnioskować pożyczkobiorca? 

Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. 

Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa 
Nasze działania to jedno. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, unikaj dużych skupisk ludzkich. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. 

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje znajdziesz: 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej–pozyczkobiorcow-krajowego-funduszu-przedsiebiorczosci-spolecznej

Opublikowano: 27 marca 2020
Autor: Rafał Żak