JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Trzynasta edycja akcji charytatywnej „Nowy plecak na nowy rok szkolny”

 Zapraszamy Szanownych Państwa 

do wzięcia udziału w zbiórce publicznej XIII edycji akcji charytatywnej „Nowy Plecak na nowy rok szkolny” organizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
i Radnego Miasta Częstochowa Dariusza Kapinosa.

W/w zbiórkę publiczną przeprowadzi Fundacja Chrześcijańska „Adullam” na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Miasta Częstochowy z przeznaczeniem na zakup plecaka z wyprawką szkolną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Dzielnicy Raków oraz Stare Miasto.

Zbiórka przeprowadzona będzie zarówno w formie wsparcia rzeczowego (tj. przekazaniu plecaków, innych artykułów szkolnych, słodyczy, bądź innych upominków) jak i dobrowolnych wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w Banku PEKAO S.A. I/O w Częstochowie

nr 95 1240 1213 1111 0010 0717 3690

Komitet Organizacyjny:

Radny Miasta Częstochowy – Dariusz Kapinos 502 326 262

Wiceprzewodniczący Klubu Inicjatywa Społeczna: Arkadiusz Śpiewak tel. 500 245 805

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”:  Rajmund Gruziewski tel. 728 661 257

Prezes Zarządu Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”: Elżbieta Ferenc tel. 608 787 892

Opublikowano: 6 sierpnia 2014
Autor: Sebastian N.