JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Trwa badanie „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”

Przystąpiliśmy do realizacji badania pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+”. Głównym celem badania jest ocena założeń Programu FIO na lata 2021 i kolejne. Badanie obejmuje m.in. analizę, czy propozycje zawarte w projekcie Programu odpowiadają na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby interesariuszy i ocenę poszczególnych elementów projektu Programu FIO 2021+.

Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowowych i nieformalnych grup obywatelskich, przedstawicieli jednostek samorządu regionalnego i lokalnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowym oraz innych interesariuszy Programu FIO do wzięcia udziału w konsultacjach P FIO 2021+ w formie wideokonferencji on-line.

Dziękując z góry za poświęcony czas i zaangażowanie potrzebne do udziału w konsultacjach, pragniemy podkreślić, że Państwa pomoc jest nieodzowna do tego, by Program FIO 2021+ jak najlepiej odpowiadał na potrzeby organizacji pozarządowych.

Badanie prowadzi Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o.

Formularz rejestracyjny

List polecający

Źródło:
https://niw.gov.pl/trwa-badanie-ewaluacja-ex-ante-projektu-programu-fio-2021/

Opublikowano: 20 maja 2020
Autor: Rafał Żak