JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą uzyskać będą mogły wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 3 lat.

Gdzie się zgłosić: Polski Fundusz Rozwoju – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcia za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Jednocześnie warto zaznaczyć, że pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Przydatne linki:

Opublikowano: 30 kwietnia 2020
Autor: Rafał Żak