JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Zarządzanie personelem w podmiotach ekonomii społecznej”

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Zarządzanie personelem w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2014 r.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, systemami i procedurami związanymi z zarządzaniem personelem. Szkolenie obejmuje omówienie regulacji prawnych związanych z tym aspektem działalności organizacji, w tym zagadnienia rekrutacji i selekcji pracowników, formy nawiązywania stosunków zatrudnienia, wolontariat, odpowiedzialność pracownika i pracodawcy, zagadnienia dot. kontroli pracowników i ochrony danych osobowych, systemy czasu pracy, uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem. Ponadto uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się i pracować z przykładami dokumentacji wewnętrznej funkcjonujących w organizacjach i związanej z zarządzaniem personelem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 4-5 grudzień 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Edyta Stępień – absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych PreMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat świadczy usługi doradztwa prawnego, w tym z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, głównie podmiotom gospodarczym, reprezentując również klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, w ramach doradztwa, pomocy prawnej oraz szkoleń.

Termin zgłoszenia: 2.12.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

Formularz_zgloszeniowy_4-5.12

Opublikowano: 19 listopada 2014
Autor: Sebastian N.