JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Zarządzanie marketingiem w podmiotach ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Zarządzanie marketingiem w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 27-28 października 2014 r.

I dzień szkolenia:

Marketing to nie tylko promocja.

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z planowaniem działalności marketingowej, czyli segmentacja, pozycjonowanie, marketing mix. Uczestnicy zapoznani zostaną z działaniami, które powinny poprzedzać planowanie strategii marketingowej, a także instrumentami marketingowymi, na które oprócz promocji składają się także: produkt, cena, miejsce oferowania produktów/systemy dystrybucji oraz personel. Integralną częścią spotkania będą warsztaty i praktyczne przykłady całościowego planowania działalności marketingowej przez PESy.

II dzień szkolenia:

Promocja to nie tylko reklama.

Celem szkolenia będzie przedstawienie całego spektrum działań promocyjnych, którymi dysponują podmioty ekonomii społecznej planując swoją działalność promocyjną. Omówione zostaną więc nie tylko zasady przygotowania odpowiedniego przekazu reklamowego, ale także zasady przygotowywania kampanii w mediach społecznościowych, public relations, sposobów organizowania prezentacji produktów, zasad przygotowywania wysyłki reklamowej do klientów (w formie papierowej i w formie e-mail).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 27-28 październik 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Katarzyna Łazorko, Kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, współpracownik JOWES w zakresie doradztwa marketingowego. Współpracuje z organizacjami non-profit w zakresie tworzenia ich strategii marketingowej. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu, zarządzania, w tym dla sektora PES. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego i Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.

Termin zgłoszenia: 23.10.2014

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

ZGLOSZENIE_UCZESTNICTWA_W_SZKOLENIU_zarzadzanie_marketing

Opublikowano: 16 października 2014
Autor: Sebastian N.