JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie z zakresu „Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach” – zapisy

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu z zakresu „Zmian w ustawie -Prawo o stowarzyszeniach”. Szkolenie adresowane jest do członków organów stowarzyszeń, członków stowarzyszeń oraz pracowników, którzy są odpowiedzialni za bieżącą działalność stowarzyszeń, w tym w szczególności za dostosowanie treści statutów do znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Michał Wójcik.
Zajęcia mają charakter treningowo-warsztatowy, pozwalający uczestnikom i prowadzącemu na prowadzenie swobodnych dyskusji, wzajemną wymianę praktycznych informacji oraz doświadczeń w zakresie zmian, które niesie ze sobą nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie zgłoszeń do Marty Kowalczyk na adres: martak@jowes.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby oraz nazwy organizacji.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 04.04.2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Termin
Data : 05/04/2018
Godzina : 14:00 – 15:30

Lokalizacja
Mobilny Punkt JOWES

Opublikowano: 28 marca 2018
Autor: Aleksandra Zawada