JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Trening kompetencji menedżerskich”

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób, które są związane z podmiotami ekonomii społecznej  nt. „Trening kompetencji menedżerskich”.

Szkolenie kierowane jest do osób, które pragną poszerzyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje z zakresu umiejętności menedżerskich. Celem szkolenia jest rozwinięcie kluczowych umiejętności menedżerskich uczestników szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji z pracownikami, konstruktywnego komunikowania się z nimi, delegowania zadań, motywowania i kontrolowania postępów pracy zespołu. Na szkoleniu zostaną omówione także zagadnienia dotyczące organizacji czasu, która jest potrzebna do efektywnego zarządzania pracą zespołu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23.06.2015 r. 

UWAGA! ZAPISY NA SZKOLENIE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE LIMITU MIEJSC.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać do 17.06.2015 r. na adres mailowy emila@jowes.pl bądź faksem na nr 34 360 57 47.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Termin szkolenia: 22-23.06.2015, godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Monika Podgórska, mgr pedagogiki, coach, trener biznesu, szkoleniowiec, wykładowca mediator sądowy w sprawach karnych, rodzinnych, nieletnich oraz cywilnych. Dodatkowo ukończone  studia podyplomowe z zakresu zarządzania: oświatą, administracją samorządowa, ochroną zdrowia oraz praca socjalna i organizacja pomocy społecznej.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE

Załączniki:

formularz zgloszeniowy trening kompetencji

Opublikowano: 8 czerwca 2015
Autor: Sebastian N.